Dự án Hà Tĩnh (Ha Tinh Project)

Dự án Hà Tĩnh (Ha Tinh Project)
Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương do Tập đoàn FORMOSA đầu tư xây dựng trên cơ sở ưu thế về vị trí địa lý của cảng nước sâu Sơn Dương và Khu Kinh tế Vũng Áng. Dự

AT INTERNATIONAL MEDIA CENTER

AT INTERNATIONAL MEDIA CENTER
AT INTERNATIONAL MEDIA CENTER WITH 1 X 1600KVA GENSET + 01 X 2000A ATS and 02 X 600KVA GENSET + 02 X 1000A ATS With the particular of serving IMC, the power must be considered as emergency.