Dự án Cung cấp và lắp đặt Máy phát điện 1250KVA cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - Quảng Nam

Máy phát điện hiệu MTU với kết cấu container hoàn chỉnh siêu cách âm, công suất 1250KVA vận hành phục vụ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - Quảng Nam đã được bàn giao ngày 15/03/2019.

Genset 1250 KVA for Vinh Duc Hospital - Quang Nam. 

Genset brand MTU with super silent completed container structure which is served Vinh Duc Hospital - Quang Nam handed over Mar 15 2019.

IMG 3709 1

 

IMG 3703

 

IMG 3697

 

IMG 3708

 

IMG 3707 2

                                                                                                Ky an 15/03/2019.